PRODUCTS
产品展示
产品展示
PRODUCT

辛基二甲基叔胺

 

高分子乙烯胺AMIX1000

 

羟乙基乙二胺 (AEEA)

 

异佛尔酮二胺(IPDA)

 

N-氨基乙基哌嗪(AEP)

 

多乙烯多胺

 

1,3丙二胺

 

三乙醇胺 (TEA)

 

Copyright © 2022 上海蔚云化工有限公司
管理网站 举报反馈 网站统计